Moi boas! Eu son Manuel "Léxuam" González e a miña canle é o espazo que utilizo para compartir as miñas análises e reflexións a respecto de distintos temas. A miña área de especialidade son as series de animación estadounidenses, especialmente as series con temática ou personaxes LGTBI+, pero non me limito só a iso: videoxogos, filmes, xogos de mesa... calquera cousa da que eu poida achegar algo. Os meus vídeos son vídeos de tipo análise e videoensaio, xeralmente dalgún aspecto específico dunha determinada obra, pero ás veces tamén de cuestións máis xerais que conectan obras diferentes entre si.