Política de privacidade

6 min

Titularidade da web

 • Responsable do tratamento: Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego
 • NIF: G72547912.
 • Correo electrónico: contacto@obradoirodixitalgalego.gal
 • Dirección: O Casal, 16A (Centro Municipal de Empresas) 5560 San Sadurniño, A Coruña (ES)

A aceptación da política de privacidade de OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL (en diante “Política de Privacidade”), é condición necesaria para o uso da nosa páxina web (en diante “Servizo”).

Esta Política de Privacidade regula a recompilación, tratamento e uso da túa información persoal e non persoal como usuario do Servizo, a partir da data de entrada en vigor que aparece no encabezado.

OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL non vende a terceiros a túa información persoal e sempre che pedirá consentimento antes de utilizar os teus datos para calquera fin distinto dos que se describen nesta Política de Privacidade.

Para tratar os teus datos persoais, OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL cumpre coa lexislación vixente, local e europea, así como a súa normativa de desenvolvemento.

Por iso adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Sempre de acordo ao estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

Información recompilada

A información persoal e non persoal recompilada polo Servizo chegaranos por dúas vías: 1) a recompilada automaticamente, 2) a que nos proporciones voluntariamente e a que 3) nos proporcionen terceiros.

A recompilada automaticamente

Esta información consistirá en:

 • A recompilada mediante cookies ou mecanismos similares almacenados no teu dispositivo, sempre co teu consentimento. Consulta a nosa Política de Cookies para máis información.
 • A IP desde a que se realiza a conexión, o tipo de dispositivo usado e as súas características, a versión do sistema operativo, o tipo de navegador, o idioma, a data, o país, a hora da solicitude, a URL de referencia ou a rede móbil empregada (entre outros).
 • Datos de uso do Servizo e posibles erros detectados durante a súa utilización.
 • Datos sobre a túa localización física mediante diferentes tecnoloxías: os sinais de GPS enviadas por un dispositivo móbil ou a información sobre puntos de acceso Wi-fi ou antenas de telefonía móbil máis próximas. En calquera caso, estes datos recompílanse sempre de acordo á configuración de privacidade do teu dispositivo.

A que proporcionas voluntariamente

Esta información consistirá en:

 • A información que nos proporcionas ao rexistrarte no noso sistema (direccións dos teus proxectos, redes sociais, etc..).
 • A información, persoal ou non, que puidesen conter as mensaxes enviadas a través das canles de contacto ou opinión establecidos no Servizo, por exemplo o teu nome, alias ou correo electrónico.

Dereitos e finalidades

Informámosche que cubrir os formularios ten carácter voluntario. Agora ben, se non cubres os formularios, o teu proxecto pode que non esté rexistrado ou teña información limitada.

Os datos persoais que nos facilites quedan incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade de OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL, co fin de poder atender as túas peticións, prestar o servizo solicitado e manterche informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos.

Podes exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, á portabilidade e o dereito de oposición mediante correo electrónico dirixido a contacto@obradoirodixitalgalego.gal.

Deberás identificarte co teu nome e apelidos, ademais dunha copia do teu DNI ou IDE nacional.

Podes atopar os diferentes modelos para exercer tales dereitos:

OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL comprométese a respectar a confidencialidade dos datos recollidos no ficheiro, utilizalos dacordo coa finalidade do mesmo, dar cumprimento á súa obrigación de custodia e adoptar todas as medidas requiridas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos, de acordo á normativa aplicable.

Se consideras que os teus datos non están a ser tratados de maneira adecuada podes presentar unha reclamación ante a autoridade de control que en España é a Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

Idade

Declaras que es maior de idade e que dispós da capacidade legal necesaria para estar vinculado por este acordo e utilizar o sitio de conformidade cos seus termos e condicións, que comprendes e recoñeces na súa totalidade.

Declaras que toda a información que proporcións para acceder ao Servizo, antes e durante a súa utilización, é verdadeira, completa e precisa.

Uso dos datos

A lexitimación para o tratamento dos teus datos será o teu consentimento e a necesidade do tratamento para poder prestar os nosos servizos.

OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL usará os datos recompilados para:

 • Administrar, proporcionar e actualizar o Servizo.
 • Atender as cuestións que expoñas.
 • Enviarche mediante correo electrónico, se o autorizaches ou segundo o previsto na normativa aplicable, o noso boletín informativo e/ou ofertas dos nosos socios comerciais.

Poderás darte de baixa dos mesmos desde o propio correo electrónico recibido contactando connosco en contacto@obradoirodixitalgalego.gal. Con todo, non poderás darte de baixa de determinada correspondencia nosa, como as mensaxes relativas á seguridade dos teus datos ou os termos e condicións do Servizo.

 • Planificar e desenvolver as actividades da Asociación, por exemplo difundir o teu contido polas redes.
 • Manter a seguridade do Servizo, investigar actividades ilícitas, facer cumprir os nosos termos e condicións e axudar aos corpos e forzas de seguridade do estado no marco das súas eventuais investigacións.

Así mesmo, OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL poderá utilizar a información persoal e non persoal dos usuarios en forma de datos agregados e anónimos para mostralos a terceiros. Tamén poderá compartir estatísticas e a información demográfica sobre os usuarios e a súa utilización do Servizo con terceiros. Nada disto permitirá a eses terceiros identificarte persoalmente.

Datos compartidos con terceiros

Hai terceiros que xestionan parte do Servizo.

A eles OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL esíxelles que cumpran esta Política de Privacidade no que lles resulte aplicable, ademais de ter a súa propia. Con todo, OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL non será responsable do cumprimento de dita política.

Baixo algunhas circunstancias, OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL poderá compartir, usar ou preservar con terceiros algunha da información persoal recompilada:

 • Para prestar o Servizo:
  • Os provedores de servizos que prestan funcións no noso nome, por exemplo aloxamento web, analítica comercial ou márketing. Estes provedores de servizos poden recompilar e ter acceso á información que lles sexa necesaria para desempeñar as súas funcións, pero non teñen permitido compartir ou utilizar a información para ningún outro propósito.
 • Para cooperar coas autoridades competentes:
  • Se cremos que é razoablemente necesario para satisfacer calquera lei, proceso legal ou interese lexítimo en calquera parte do mundo. En calquera caso, só proporcionaremos a información estritamente requirida.
  • Se cremos que esta acción é apropiada para facer cumprir cos termos e condicións de OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL.
  • Se é necesario para detectar ou previr a fraude ou cuestións relacionadas coa seguridade de OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL, os seus provedores e usuarios.

Medidas de seguridade

OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL adopta todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para protexer a seguridade e integridade da información persoal e non persoal recompilada. Tanto fronte a accesos non autorizados como a súa alteración, perda ou destrución accidentais.

O envío e a remisión de datos que realices a través do Servizo, atópase protexido por técnicas de seguridade electrónica na rede como o protocolo SSL. Así mesmo, a información fornecida e almacenada nas bases de datos de OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL atópase igualmente protexida por sistemas de seguridade que impiden o acceso aos mesmos por terceiros non autorizados.

OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL realiza os seus mellores esforzos para dispoñer dos sistemas máis actualizados para a eficacia destes mecanismos de seguridade. Ademais, fala.gal almacena a información persoal e non persoal durante tanto tempo como permita e esixa a normativa. A que non se necesita destrúese periodicamente.

A pesar do anterior, OBRADOIRODIXITALGALEGO.GAL non pode garantir a seguridade absoluta da información recompilada, polo que debes colaborar e utilizar en todo momento o sentido común sobre a información compartida.

Neses casos, debes ser consciente que publicas os datos baixo a túa propia responsabilidade. fala.gal non pode garantir que a información publicada non será vista por persoas non autorizadas. Entendes e recoñeces que, mesmo despois da súa eliminación, a información persoal e non persoal pode permanecer visible en caché ou se outros usuarios copiárona ou almacenado.

Cambios na Política de Privacidade

Poderemos actualizar esta Política de Privacidade no futuro.

Informarémosche sobre os seus cambios enviando un aviso á dirección de correo electrónico facilitada e/ou colocando un aviso nun lugar prominente da nosa web.

Contacto

Se tes dúbidas sobre esta Política de Privacidade, contacta connosco en:

E-mail: contacto@obradoirodixitalgalego.gal