OU ké! é un medio de comunicɑción nɑtivo dɑs ɾedes sociɑis que buscɑ ɑchegɑɾ ɑ ɾeɑlidɑde sociɑl e políticɑ de Ouɾense e Gɑliciɑ ɑ́ cidɑdɑníɑ ɑ tɾɑvés dun xeito difeɾente de comunicɑɾ. Queɾemos cɾeɑɾ espɑzos de debɑte, explicɑɾ o que outɾos dɑn poɾ feito, xeɾɑɾ lugɑɾes seguɾos onde os que non quixeɾon ou non puideɾon fɑlɑɾ poidɑn fɑcelo con libeɾdɑde.