Neste proxecto recóllense contos narrados en galego, tanto de autores clásicos, como populares, ou mesmo de autoría do narrador.