A Folla é o boletín semanal de Jacobo Tarrío sobre enxeñería de software. A Folla ten consellos, información e historias para practicantes da enxeñería de software, profesionais ou afeccionados, en todos os niveis. A Folla publícase os mércores por email e na web.