Canle de explicacion sobre a atencion a infancia e os servizos sociais